Ubezpieczenia


Centrum Ubezpieczeń PAWTRANS jest doświadczoną multiagencją współpracującą z 25 Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Wiedzą doświadczeniem i umiejętnościami służymy naszym Klientom przy wyborze ubezpieczenia jak również obejmujemy ich naszą opieką podczas trwania polisy. Służymy profesjonalnym doradztwem w przypadku zaistnienia szkody. Zdobytą wiedzą dzielimy się z naszymi Klientami ponieważ ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Naszym klientom oferujemy:


Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia domów i mieszkań
Ubezpieczenia rolne
Ubezpieczenia firmowe
Ubezpieczenia na życie
Plany oszczędnościowe i posagowe
Oto kilka informacji , które pomogą przy wyborze ubezpieczenia.

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC?


Polisa Autocasco swoją ochroną obejmuje zarówno nasz pojazd, jak i jego wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z polisy AC gdy uszkodzimy nasz samochód podczas zderzenia z innym pojazdem. Odszkodowanie otrzymamy również za szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody, np. powodzi, wybuchu czy pożaru. AC chronić nas będzie także w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia czy dewastacji.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domu i mieszkania ?


Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste. Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby.

Czy warto ubezpieczyć swoje życie i zdrowie ?


Ubezpieczenia to ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń. Dzięki polisie ubezpieczeniowej ograniczamy skutki występujących w życiu codziennym nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie zapewni nam zdrowia, ale (przy fachowym dobraniu polisy) zminimalizuje ryzyko pojawienia się kłopotów finansowych. Ubezpieczenia to także bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Polisy inwestycyjne umożliwiają budowanie kapitału teraz, by wykorzystać go w przyszłości do realizacji dowolnego celu: edukacji dziecka, emerytury czy podróży dookoła świata. Możesz pomóc finansowo swoim bliskim, zrealizować niespełnione dotąd marzenia oraz czerpać z korzyści ekonomiczne i prawne, które wiążą się z tym sposobem inwestowania. Ubezpieczenie to usługa finansowa – ryzyko przenosisz na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podejmuje się do jego przejęcia.

Co chroni OC Rolnika?


Polisa OC chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie.

śmierć
utrata bądź rozstrój zdrowia
zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.
OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Co chroni polisa budynków rolnych ?


Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja. Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.

loga ubezpieczen